10 มาตรการรองรับฤดูแล้ง 2565/2566

10มาตราการรองรับฤดูแล้ง 65-66_V12
สรุปรวมพื้นที่เฝ้าระวังเสี่ยงขาดแคลนน้ำ ฤดูแล้ง ปี 65-66
PlayPause
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

พื้นที่เฝ้าระวังเสี่ยงขาดแคลนน้ำ ฤดูแล้งปี 2565-2566

รายชื่อผู้ประสานงานข้อมูลสถานการณ์น้ำรายจังหวัด

โครงการน้ำสำคัญ

ปฏิทินการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

ขอบเขตและข้อมูลพื้นฐาน 22 ลุ่มน้ำ