หารือร่วมกับกรมชลประทาน​ เกี่ยวกับแนวทางการจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมกรมชลประทาน นายบุญสม ชลพิทักษ์วงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการน้ำแห่งชาติ พร้อมด้วยนายโสภณ ขำเกิด ผู้อำนวยการกองกฏหมาย นางพัชรวีร์ สุวรรณิก ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารจัดการลุ่มน้ำ นายศักดิ์ชัย กุลสุวรรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มประสานแผนบริหารจัดการลุ่มน้ำ นายศิรธิษณ์ วรวัฒน์ศุภรัฐ วิศวกรชลประทานชำนาญการ ประชุมปรึกษาหารือร่วมกับกรมชลประทาน เพื่อเตรียมการจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ ตามกฏกระทรวงองค์กรผู้ใช้น้ำ พ.ศ.2564 โดยมีนายธีระพล ตั้งสมบุญ ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา เป็นประธานการประชุม พร้อมทั้งนายวิวัฒน์ มณีอินทร์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และเจ้าหน้าที่กรมชลประทาน จำนวน 15 คน ร่วมประชุมในครั้งนี้

ในการประุมครั้งนี้มีเจ้าหน้าที่กองบริหารจัดการลุ่มน้ำเข้าร่วมการประชุมได้แก่

  1. นางสาวพัชรวีร์ สุวรรณิก ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารจัดการลุ่มน้ำ 2
  2. นายศักดิ์ชัย กุลสุวรรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มประสานลุ่มน้ำ
S 1728604
Orientation: 1
« 1 of 8 »