ประชุมรายงานฉบับกลางโครงการผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเลฯ

มื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น. สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติได้จัดการประชุมรายงานฉบับกลางโครงการผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเลฯ ณ ห้องประชุมน้ำปิง ชั้น 4 อาคารจุฑามาศ และผ่านระบบ Video Conference โดยมี นายสมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เป็นประธานในการประชุม

ในการประชุมครั้งนี้มีเจ้าหน้าที่กองบริหารจัดการลุ่มน้ำเข้าร่วมการประชุม ได้แก่

  1. นายอุทัย เตียนพลกรัง ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการลุ่มน้ำ
  2. นายจิรพงษ์ วชิรธรรมโรจน์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารจัดการลุ่มน้ำ 3
  3. นายสิริวัชร บุญวิชัย วิศซกรชลประทานปฏิบัติการ
« of 8 »

Leave a Reply

Your email address will not be published.