ร่วมเสวนา “วิกฤตลุ่มน้ำเจ้าพระยา


วันนี้ (1 สิงหาคม 65) เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นางพัชรวีร์ สุวรรณิก ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการลุ่มน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ร่วมเสวนา “วิกฤตลุ่มน้ำเจ้าพระยา : น้ำท่วมกรุงเทพมหานครและปริมณฑล แก้… ยังไง??” ซึ่งจัดขึ้นโดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมชลประทาน ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การประเมินสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา การคาดการณ์ฝนและปริมาณน้ำ การเตรียมการของหน่วยงานต่าง ๆ ตาม 13 มาตรการรับมือฤดูฝนปี 2565 รวมถึงแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในปี 2565 ร่วมกับผู้แทนหน่วยงานและนักวิชาการ ประกอบด้วย ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน นายเจษฎา จันทรประภา รองผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สุวัฒนา จิตตลดากร อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รศ.ดร.บัญชา ขวัญยืน รองประธานคณะกรรมการลุ่มน้ำเจ้าพระยา และ ผศ.ดร.สิตางศุ์ พิลัยหล้า อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมี ดร.กาจวิศว์ กล้าหาญ นิสิตเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และคุณนิตยา กีรติเสริมสิน ผู้ประกาศข่าวจากสถานีโทรทัศน์ Thai PBS เป็นผู้ดำเนินรายการ

ผังบุคคลากร