สรุปข้อคิดเห็นและแนวทางปรับปรุง 13 มาตรการรับมือ ฤดูฝน ปี 2565

2
print PPT สัมมนา ถอดบทเรียนฤดูฝน2565_V10
A991797A-3F25-4D70-BDBD-96085CF110FE
05571D69-7660-4566-9657-FB4355137314
Slide5
Slide6
Slide7
Slide8
Slide9
Slide10
Slide11
Slide12
Slide13
Slide14
Slide15
Slide16
Slide17
Slide18
previous arrow
next arrow
2
print PPT สัมมนา ถอดบทเรียนฤดูฝน2565_V10
A991797A-3F25-4D70-BDBD-96085CF110FE
05571D69-7660-4566-9657-FB4355137314
Slide5
Slide6
Slide7
Slide8
Slide9
Slide10
Slide11
Slide12
Slide13
Slide14
Slide15
Slide16
Slide17
Slide18
previous arrow
next arrow

ช่องทางแสดงข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ (เพิ่มเติม)